Articles in Category: Bilimsel Makaleler

BALIN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ

on Pazar, 20 Temmuz 2014. Posted in Apiterapi, Bilimsel Makaleler

BALIN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ

Honey As Important Food for Human Health

Barıs SÖNMEZ

Uludag Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi A.B.D. 16059, Bursa, TURKEY

Özet: Bu derlemede, genel olarak balın insan saggındaki yeri ve öneminden bahsedilmistir. Balın

beslenmemizdeki yeri, mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etkisi, antioksidatif etkisi, sindirim ve sinir sistemine saglamıs oldugu yararlar, göz, dis ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanımı ile  ayrıca kanser ve tümör hücrelerine karsı olumlu etkileri üzerinde durulmustur.

Anahtar Kelimeler: Tedavi, Saglık, Bal

Abstract: In this review article, generally the importance of honey in human health has been discussed. Honey in our nutrition, antimicrobial effects on micro-organisms and antioxidative effects, benefits on gastrointestinal system and nervous system, application of medical treatment of eye, teeth and skin diseases and effects on cancer and tumor cells have been emphasized.

Key Words: Treatment, Health, Honey

Halk ilaçlarında Propolisin Tarihi Kullanımı ile Onun Biyolojik Aktivitesi ve Kimyasal Kompozisyonu

on Pazar, 20 Temmuz 2014. Posted in Bilimsel Makaleler

Halk ilaçlarında Propolisin Tarihi Kullanımı ile Onun Biyolojik Aktivitesi ve Kimyasal Kompozisyonu

Propolis işçi balarıları tarafından üretilen reçinemsi bir madde olup arı kovanında yapım, koruma ve bakım gibi çok amaçlı kullanılan bir materyaldir. İnsanoğlu tarafından kullanılışı balın keşfi kadar uzun bir tarihe dayanır. Bu çalışmada, propolisin antifungal, antibakteriyal, antiviral, insektisidal ve antioksidan aktiviteleri ve kimyasal bileşimi özetlenmiştir. Son zamanlarda propolisle ilgili biyolojik aktivite çalışmaları birçok farklı alandaki bilim adamı için giderek daha da ilgi çekici hale gelmektedir. Farklı orijinlerden propolisin karşılaştırmalı biyolojik aktivite çalışmaları ve kimyasal bileşim analizleri giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu tür çalışmalar, özellikle propolisin standardizasyonu ve bilimsel alanlardaki pratik uygulamaları açısından bilgi verici olmaları sebebiyle son derece değerlidir.